Rekisteriseloste

Tämä rekisteriseloste koskee kotisivuillamme olevaa yhteydenottolomaketta:

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Porvoon LVI-Group Oy
Y-tunnus: 2751068-4
Osoite: Merituulentie 32
Postinumero: 06150
Postitoimipaikka: PORVOO
Puhelinnumero: 0449746083
Sähköpostiosoite: myynti(at)lvigroup.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Yritys: Porvoon LVI-Group Oy
Nimi: Mikko Korkalainen
Osoite: Merituulentie 32
Postinumero: 06150
Postitoimipaikka: PORVOO
Puhelinnumero: 0449746083
Sähköpostiosoite: myynti(at)lvigroup.fi

3. Tietosuojavastaava
Yritys: Porvoon LVI-Group Oy
Nimi: Mikko Korkalainen
Osoite: Merituulentie 32
Postinumero: 06150
Postitoimipaikka: PORVOO
Puhelinnumero: 0449746083
Sähköpostiosoite: myynti(at)lvigroup.fi

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Kerättäviä henkilötietoja käytetään viestinnän mahdollistamiseen yhteydenottolomakkeen käyttäjän kanssa.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, jonka hän hyväksyy käyttäessään lvigroup.fi-sivujen yhteydenottolomaketta.

6. Rekisterin tietosisältö
Yhteydenottajan etu- ja sukunimi, sähköposti ja puhelinnumero

7. Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kunnes kulloinenkin viestintä asiakkaan kanssa on saatettu päätökseen.

8. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja lomaketta käyttävältä henkilöltä itseltään.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle.
10. Evästeiden (cookies) käyttö
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä vain verkkosivujen toiminnan takaamiseksi.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

11. Rekisterin suojaus
Lomakkeen tiedot lähetetään yrityksen sähköpostiin. Sähköposti on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Verkkosivu on suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin, ja palomuurilla.
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

12. Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

13. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin. PorvoonLVI-Group Oy ei käytä yhteystietolomakkeen tietoja suoramarkkinointiin.